Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących

pod redakcją Donaty Kończyk

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

© Copyright Uniwersytet Warszawski 2008

Spis treści