Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych

Paweł Wdówik

Materiał opracowany na podstawie “Principles of print to braille transcription - 1997”, Braille Authorities of North America za zgodą autorów.

Publikacja powstała w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

© Copyright Uniwersytet Warszawski 2008

Spis treści