Uczeń z dysfunkcją wzroku
na lekcji angielskiego

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli

Agnieszka Piskorska, Tomasz Krzeszowski, Bogusław Marek

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

© Copyright Uniwersytet Warszawski 2008

Spis treści

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia