EDUKACJA RÓWNYCH SZANS

Uczeń i student z dysfunkcją wzroku
- nowe podejście, nowe możliwości

pod redakcją Małgorzaty Paplińskiej

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

© Copyright Uniwersytet Warszawski 2008

Spis treści