Tu jesteś:
Lista podręczników

Kuratoria Oświaty odpowiadają za zbieranie i realizację zamówień na podręczniki wydrukowane w brajlu lub powiększonym druku dla uczniów niepełnosprawnych wzrokowo, posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Większość kuratoriów nie zajmuje się udostępnianiem podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku cedując ten obowiązek na biblioteki specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabo widzących.

Tak jest m.in. w przypadku województwa małopolskiego, gdzie biblioteka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, udostępnia uczniom z województwa małopolskiego i dodatkowo z podkarpackiego, podręczniki wydane w brajlu i powiększonym drukiem dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz dla szkoły zawodowej. Lista podręczników wydanych na zlecenie MEN znajduje się na stronie krakowskiego Ośrodka: www.blind.krakow.pl w linku "Biblioteka".

Inną drogą uzyskania podręcznika, jest wypożyczenie go w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych  http://www.biblioteka-pzn.org.pl/ Warunkiem jest zapisanie ucznia do biblioteki na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności związanej ze wzrokiem.

Podręczniki przygotowane w Ośrodku Adaptacji

Ośrodek Adaptacji zakończył prace nad adaptacjami podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących w ramach projektu "Per Linguas Mundi ad Laborem". Poniżej zamieszczamy listę adaptacji podręczników wykonanych w ramach projektu. Nauczycieli zainteresowanych tymi adaptacjami prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, iż prowadzimy rozmowy z ministerstwem w celu kontynuacji działań Ośrodka.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W BRAJLU I POWIĘKSZONYM DRUKU WYDANYCH NA ZLECENIE MEN

 

Wydawca oryginału / Autor / Tytuł BRAJL DRUK POWIĘKSZONY
Rok wydania Wykonawca adaptacji Rok wydania Wykonawca adaptacji
SZKOŁA PODSTAWOWA        
Kształcenie zintegrowane        
Kształcenie zintegrowane, Wydawnictwo MAC S.A.; Cz. Cyrański, J. Faliszewska i in.  "Moja szkoła". Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego. Klasa I. Części 1-5. Częśći 6-10; Wycinanka cz. 1, cz. 2; dodatek "Wielkanoc" 2002 ZNIW 2006 ZNIW
Kształcenie zintegrowane, Wydawnictwo MAC S.A.; Cz. Cyrański, J. Faliszewska i in.  "Moja szkoła". Podręcznik z cwiczeniami do kształcenia zintegrowanego. Klasa II. Części 1-5. Częśći 6-10; Wycinanka cz. 1, cz. 2; dodatek "Wielkanoc" 2002 ZNIW 2006 ZNIW
Kształcenie zintegrowane, Wydawnictwo MAC S.A.; Cz. Cyrański, J. Faliszewska i in. " Moja szkoła. Podręcznik z cwiczeniami do kształcenia zintegrowanego. Klasa III. Części 1-5. Częśći 6-10; Wycinanka cz. 1, cz. 2; dodatek Wielkanoc" 2002 ZNIW 2006 ZNIW
Język polski        
JĘZYK POLSKI, WSIP S.A.; H. Dobrowolska "Jutro pójdę w świat". Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy czwartej, 2006 IMPULS 2004 PRINT 6
JĘZYK POLSKI, WSIP S.A.; H. Dobrowolska"Jutro pójdę w świat". Zeszyt ćwiczeń klasa 4 (wyd. VIII 2005) 2006 IMPULS    
JĘZYK POLSKI, WSIP S.A.; H. Dobrowolska "Jutro pójdę w świat". Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy piątej, 2002 PRINT 6 2003 ZNIW
JĘZYK POLSKI, WSIP S.A.; H. Dobrowolska"Jutro pójdę w świat". Zeszyt ćwiczeń klasa 5 2002 PRINT 6    
JĘZYK POLSKI, WSIP S.A.; H. Dobrowolska "Jutro pójdę w świat". Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy szóstej, 2004 PRINT 6 2004 PRINT 6
JĘZYK POLSKI WSIP S.A.; H. Dobrowolska"Jutro pójdę w świat". Zeszyt ćwiczeń klasa 6 2004 PRINT 6    
Matematyka        
Matematyka WSIP S.A.; H. Lewicka, E. Rosłon "Matematyka wokół nas". Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej 2000 ZNIW 2006 PRINT 6
Matematyka WSIP S.A.; H. Lewicka, E. Rosłon (1), "Matematyka wokół nas". Zeszyt ćwiczeń dla klasy 4.Część I. 2006 IMPULS    
Matematyka, WSIP S.A.; H. Lewicka, E. Rosłon (1) Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 4.Część 2; 2006 IMPULS    
H.Lewicka "Matematyka wokół nas P.kl.5" 2002 ZNIW 2004 LASKI
Matematyka, WSIP S.A.; H. Lewicka, E. Rosłon (2) "Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5. Część I". 2006 IMPULS    
Matematyka, WSIP S.A.; H. Lewicka, E. Rosłon (2) "Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5. Część 2". 2006 IMPULS    
H.Lewicka, "Matematyka wokół nas, P. kl. 6" 2002 ZNIW 2004 LASKI
Matematyka, WSIP S.A. H. Lewicka, E. Rosłon3) "Matematyka wokół nas". Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6. Część I. 2006 IMPULS    
Matematyka, WSIP S.A. H. Lewicka, E. Rosłon (3) "Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6. Część 2". 2006 IMPULS    
Historia i społeczeństwo        
WSIP; S.A.M. Gensler, E. Marciniak, A. Syta "Historia i społeczeństwo. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń dla klasy 4". 2000 PRINT 6 2000 ZNIW
WSIP; S.A.M. Gensler, E. Marciniak, A. Syta "Historia i społeczeństwo. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 4".   wydany   wydany
Nowa Era/ARKA; B. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-Fertsch "Dzień dobry historio! Podręcznik. Klasa IV", 2004 PRINT 6 2006 EDYTOR
NOWA ERA/ARKA; (1) B. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-Fertsch "Dzień dobry historio! Zeszyt ćwiczeń. Klasa IV.", 2006      
NOWA ERA/ARKA; G.Wojciechowski "Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję cię historio! Podręcznik. Klasa V"Nr dop. 298/99 2002 PRINT 6 2003 EDYTOR
NOWA ERA/ARKA; G.Wojciechowski "Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję cię historio! Zeszyt ucznia. Klasa V" 2006 IMPULS    
Nowa Era/ARKA; G.Wojciechowski "Historia i społeczeństwo" Podręcznik kl.6   wydany 2004 HARO
NOWA ERA/ARKA (3) G.Wojciechowski "Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję cię historio! Zeszyt ucznia. Klasa VI" 2006 IMPULS    
Przyroda        
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in."Przyroda 4. Podrecznik dla klasy 4 szkoły podstawowej." 2000 PRINT 6 2000 ZNIW
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in. (1) "Przyroda 4. Zeszyt ucznia klasy 4 szkoły podstawowej. Semestr pierwszy. 2006 PRINT 6    
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in. (1) "Przyroda 4. Zeszyt ucznia klasy 4 szkoły podstawowej. Semestr drugi " 2006 PRINT 6    
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in."Przyroda 5. Podrecznik dla klasy 5 szkoły podstawowej." 2000 PRINT 6 2003 ZNIW
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in. (2)"Przyroda 5. Zeszyt ucznia klasy 5 szkoły podstawowej. Semestr pierwszy. " 2006 PRINT 6    
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in. (2)"Przyroda 5. Zeszyt ucznia klasy 5 szkoły podstawowej. Semestr drugi ", 2006 PRINT 6    
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in."Przyroda 6. Podrecznik dla klasy 6 szkoły podstawowej." 2002 PRINT 6 2006 PRINT 6
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in. (3) "Przyroda 6. Zeszyt ucznia klasy 6 szkoły podstawowej. Semestr pierwszy." 2006 PRINT 6    
Przyroda WSIP S.A. E. Błaszczyk, E. Kłos i in. (3) "Przyroda 6. Zeszyt ucznia klasy 6 szkoły podstawowej. Semestr drugi " 2006 PRINT 6    
Język niemiecki        
PWN M. Kozubska "Der,die,das Neu kl. 4" Podręcznik 2001 PRINT 6 2000 ZNIW
PWN M. Kozubska "Der,die,das Neu kl. 4" Z. ćw. 2001 PRINT 6    
PWN M. Kozubska "Der,die,das Neu kl. 5" Podręcznik 2002 PRINT 6 2003 LASKI
PWN M. Kozubska "Der,die,das Neu kl. 5" Z. ćw. 2002 PRINT 6 2003 LASKI
PWN M. Kozubska "Der,die,das Neu kl. 6" Podręcznik 2004 PRINT 6 2004 LASKI
PWN M. Kozubska "Der,die,das Neu kl. 6" Z. ćw. 2004 PRINT 6 2004 LASKI
Język angielski        
PWN A. Wieczorek "New Bingo! 1". Podręcznik do jezyka angielskiego dla szkoły podstawowej."        
PWN A. Wieczorek "New Bingo! 2". Podręcznik do jezyka angielskiego dla szkoły podstawowej."        
PWN A. Wieczorek "New Bingo! 3". Podręcznik do jezyka angielskiego dla szkoły podstawowej."        
PWN E. Dzierżawska "Bingo! 4" Starter Podręcznik 2000 ZNIW 2000 ZNIW
PWN E. Dzierżawska Bingo! 4Starter Zeszyt ćwiczeń 2000 ZNIW 2000 ZNIW
Język angielski Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. E. Dzierżawska, I. Kubrakiewicz  "Bingo! 5". Podręcznik do języka angielskiego, podr. dla słabowidz.   PRINT 6 2006 HARO
PWN E. Dzierżawska "Bingo! 5" Zeszyt ćwiczeń   PRINT 6    
Język angielski Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. E. Dzierżawska, I. Kubrakiewicz " "Bingo! 6". Podręcznik do języka angielskiego, podr. dla słabowidz. 2004 ZNIW 2006 HARO
E. Dzierżawska "Bingo! 6", Zeszyt ćwiczeń 2004 ZNIW    
Muzyka        
WSIP S.A.; U. Smoczyńska "Muzyka i my" kl. IV 2004 LASKI    
WSIP, S.A.; U. Smoczyńska "Muzyka i my" kl. V 2004 LASKI    
WSIP S.A.; U. Smoczyńska "Muzyka i my" kl. VI 2004 LASKI    
Religia        
WAM, W. Kubik "W domu i rodzinie Jezusa" 2004 LASKI    
Wyd. Św. Krzyża, "Mały katechizm" kl.II 2004 LASKI    
WAM, W.Kubik "Bóg z nami" 2004 LASKI    
WAM, "Zaproszeni przez Boga" kl. IV 2004 LASKI    
WAM, J. Charytański.W Chrystusie jesteśmy Ludem B kl. V 2004 LASKI    
WAM, J. Charytański Chrystus żyje wśród nas... 2004 LASKI    

 

Wydawca oryginału / Autor / Tytuł BRAJL DRUK POWIĘKSZONY
Rok wydania Wykonawca adaptacji Rok wydania Wykonawca adaptacji
GIMNAZJUM        
Język polski        
WSIP W.Bobiński Świat w słowach i obrazach Podrecznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa 1 gimnazjum 2003 PRINT 6 2004 ZNIW
Język polski WSIP S.A. K. Orłowa, H. Synowiec Język ojczysty 2. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 1 gimnazjum. 2003 PRINT 6 2006 PRINT 6
WSIP W.Bobiński Świat w słowach i obrazach Podrecznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa 2 gimnazjum 2004 PRINT 6 2004 ZNIW
Język polski WSIP S.A. K. Orłowa, H. Synowiec Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 2 gimnazjum. 2004 PRINT 6 2006 PRINT 6
WSIP W.Bobiński Świat w słowach i obrazach Podrecznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa 3 gimnazjum 2003 PRINT 6 2004 ZNIW
Język polski WSIP S.A. K. Orłowa, H. Synowiec Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 3 gimnazjum.dla słabowidz. 2004 PRINT 6 2006 PRINT 6
Historia        
Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o., D. Musiał K. Polacka S. Roszak "Historia. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum", 2003 ZNIW 2003 LASKI
Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o. D. Musiał K. Polacka S. Roszak "Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 1 gimnazjum" 2003 PRINT 6    
Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o. D. Musiał K. Polacka S. Roszak "Historia. Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum", 2003 PRINT 6 2004 LASKI
Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o. D. Musiał K. Polacka S. Roszak "Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 gimnazjum" 2003 PRINT 6    
Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o. J. Wendt "Historia. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum", 2003 PRINT 6 2004 LASKI
Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o.J. Wendt "Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 gimnazjum" 2006 IMPULS    
Biologia        
WSIP A. Jerzmanowski Biologia XXI w. cz.1 Podręcznik 2000 ZINIW 2000 PRINT
WSIP A. Jerzmanowski Biologia XXI w. cz.1 Zadania dla ucznia 2000 ZINIW 2000 PRINT
WSIP A. Jerzmanowski Biologia XXI w. cz.2 Podręcznik 2003 ZINIW 2004 ZNIW
WSIP A. Jerzmanowski Biologia XXI w. cz.2 Zadania dla ucznia 2003 ZNIW    
Geografia        
Nowa Era H.Powęska, A. CzernyZiemia nasza planeta Moduł 1 Podręcznik 2000 PRINT 6 1999 PRINT 6
Nowa Era H.Powęska, A. Czerny Ziemia nasza planeta Moduł 1 Zeszyt ćwiczeń 2004 ZNIW    
Nowa Era F. Szlajfer Geografia Polski. Moduł 2 Podręcznik 2003 ZNIW 2004 HARO
Nowa Era K. Moździerz Geografia Polski. Moduł 2 Zeszyt ćwiczeń 2004 ZNIW    
M. Czerny Geografia. Zagad,społ.i gospodarcze świataM.3 P.-g, 2003 ZNIW 2004 HARO
M. Czerny Geografia. Zagad,społ.i gospodarcze świataModuł 3 Podręcznik dla gimnazjum /Uzupełnienie adaptacji w druku powiększonym/     2004 HARO
M.Czerny Geogr.-g. M. 3 Zagad.Społ. i gosp świata. Z. ćw. 2004 ZNIW    
H.Powęska Geografia dla gimnazjum. M.4-g ed.eu. Podręcznik 2003 ZNIW 2004 HARO
U. Moździeż Geogr.-g. M. 4 Polska-Europa-Świat Z. ćw. - A 2004 ZNIW    
Matematyka        
GWO M.Dobrowolska Matematyka kl.1-g Podręcznik 2000 LASKI 2000 ZNIW
GWO M.Dobrowolska Matematyka 1 Z.ćw. 2004 ZNIW    
M.Dobrowolska Matematyka kl.2-g Podręcznik 2003 ZNIW 2004 PRINT 6
M.Dobrowolska Matematyka 2 Z.ćw. 2004 ZNIW    
(red) M.Dobrowolska Matematyka3 -g. Podręcznik 2004 ZNIW 2004 PRINT 6
M.Dobrowolska Matematyka 3 Z.ćw. 2004 ZNIW    
Fizyka i astronomia        
Nowa Era G.Francuz-Ornat Fizyka i astronomia -g. M.1 Podręcznik 2000 ZNIW 2000 ZNIW
Nowa Era G.Francuz-Ornat Fizyka i astronomia -g. M.1 Z.ćw. 2004 ZNIW    
G. Francuz-Ornat Fizyka i astronomia -g. M.2 Podręcznik 2000 ZNIW 2003 LASKI
G. Francuz-Ornat Fizyka i astronomia -g. M.2 Z.ćw. 2004 ZNIW    
G.Francuz-Ornat Fizyka i astronomia . M.3 P. 2003 ZNIW 2004 PRINT 6
G.Francuz-Ornat Fizyka i astronomia-g. M.3 Z.ćw. 2004 ZNIW    
G.Francuz-Ornat Fizyka i astronomia . M.4 P. 2003 ZNIW 2004 PRINT 6
G.Francuz-Ornat Fizyka i astronomia-g. M.4 Z.ćw. 2004 ZNIW    
Chemia        
J.Kulawik Chemia dla gimnazjalistów, cz.1 Podręcznik 2000 PRINT 6 2000 ZNIW
J.Kulawik Chemia g. cz.1 Z.ćw. 2004 PRINT 6    
J.Kulawik Chemia dla gimnazjalistów, cz.2 Podręcznik 2000 PRINT 6 2003 ZNIW
J.Kulawik Chemia g. cz.2 Z ćw. 2004 PRINT 6    
J.Kulawik Chemia dla gimnazjalistów, cz.3 Podręcznik 2003 LASKI 2003 LASKI
J.Kulawik Chemia g. cz.3 Z.ćw. 2004 PRINT 6    
Chemia. Rys. cz 1-2 2003 PRINT 6    
WOS        
WOS Wydawnictwo EFKA F. Kalinowska Wychowanie obywatelskie w gimnazjum. Podręcznik. 520 egz. podr. dla słabowidz. 2003 ZNIW 2006 HARO
WOS Wydawnictwo EFKA F. Kalinowska Wychowanie obywatelskie w gimnazjum. Ćwiczenia 2003 ZNIW    
WOS Wydawnictwo EFKA F. Kalinowska Wychowanie do aktywnego udziału w zyciu gospodarczym. Podręcznik. 520 egz. podr. dla słabowidz. 2004 ZNIW 2006 HARO
EFKA F. Kalinowska Wych. do aktywnego udziału w życiu gosp. -g. Z.ćw. 2004 ZNIW    
WOS Wydawnictwo EFKA F. Kalinowska Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. 520 egz. podr. dla słabowidz. 2004 ZNIW 2006 HARO
EFKA F.Kalinowska Wych. do życia w rodzinie-g.Z.ćw. 2004 ZNIW    
Język angielski        
T. Hutchinson New Hotline Starter -Studets Book Klasa I i II Podręcznik i zeszyt ćwiczeń 2000 ZNIW 2004 ZNIW
T. Hutchinson New Hotline Starter -Work Book 2000 ZNIW 2004 ZNIW
T. Hutchinson New Hotline Starter -materiały dod.     2004 ZNIW
T. Hutchinson New Hotline Elementary -Studets Book Klasa III Podręcznik 1999 ZNIW 2003 LASKI
T. Hutchinson New Hotline Elementary -Work Book 1999 ZNIW 2003 LASKI
Język niemiecki        
Język niemiecki Wydawnictwo Szkolne PWN Sp.z o.o. M. Kozubska, E. Krawczyk L. Zastąpiło 1) "Der, Die, das neu 2. Kurs kontynuacyjny. Podręcznik do języka niemieckiego dla 1 klasy gimnazjum" 2004 PRINT 6 2006 PRINT
Język niemiecki Wydawnictwo Szkolne PWN M. Kozubska, E. Krawczyk L. Zastąpiło, "Der, Die, das neu 2. Kurs kontynuacyjny. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla 1 klasy gimnazjum", 2004 PRINT 6    
Język niemiecki Wydawnictwo Szkolne PWN M. Kozubska, E. Krawczyk L. Zastąpiło "Der, Die, das neu 2. Kurs kontynuacyjny. Podręcznik do języka niemieckiego dla 2 klasy gimnazjum", 2006 IMPULS 2006 PRINT
Język niemiecki Wydawnictwo Szkolne PWN M. Kozubska, E. Krawczyk L. Zastąpiło, "Der, Die, das neu 2. Kurs kontynuacyjny. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla 2 klasy gimnazjum" 2006 IMPULS    
Język niemiecki Wydawnictwo Szkolne PWN M. Kozubska, E. Krawczyk L. Zastąpiło "Der, Die, das neu 2. Kurs kontynuacyjny. Podręcznik do języka niemieckiego dla 3 klasy gimnazjum" 2006 IMPULS 2006 PRINT
Język niemiecki Wydawnictwo Szkolne PWN M. Kozubska, E. Krawczyk L. Zastąpiło "Der, Die, das neu 2. Kurs kontynuacyjny. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla 3 klasy gimnazjum" 2006 IMPULS    
M.Kozubska Was ist los g. kl. I P. 2004 PRINT 6    
M.Kozubska Was ist los g. kl. I Zeszyt ćwiczeń 2004 PRINT 6    
M.Kozubska Was ist los g. kl. II P. 2004 PRINT 6    
M.Kozubska Was ist los g. kl. II .Z.ćw. 2004 PRINT 6    
M.Kozubska Was ist los g. kl. III P. 2004 PRINT 6    
M.Kozubska Was ist los g. kl. III Z.ćw. 2004 PRINT 6    
Informatyka        
Czarny Kruk M. Mordaka, J. Lipski współpraca "Informatyka 2000. Podręcznik dla gimnazjum. I rok nauki." 2004 LASKI 2006 LASKI
Czarny Kruk M. Mordaka, J. Lipski współpraca "Informatyka 2000. Podręcznik dla gimnazjum. II rok nauki." 2004 LASKI 2006 LASKI
Plastyka        
Prószyński i S-kaA. Ziemba-Michałowska Spotkania ze sztuką dla klas I-III       Wydany
Plastyka Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro E. Brol "Plastyczne widzenie świata. Podręcznik do nauczania plastyki w gimnazjum" 1 2006 ZNIW    
Muzyka        

WSIP S.A. W. Panek "Świat muzyki. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum.

       
Religia        
WAM pod red. Ks. Z. Marka SJ W drodze do Emaus Jezus uczy i zbawia 2003 LASKI    
WAM Z.Marka W drodze do Emaus.Jezus działa i zbawia 2004 PRINT 6    
WAM Z.Marka W drodze do Emaus.Jezus prowadzi i zbawia 2004 PRINT 6    

 

Wydawca oryginału / Autor / Tytuł BRAJL DRUK POWIĘKSZONY
Rok wydania Wykonawca adaptacji Rok wydania Wykonawca adaptacji
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE        
LICEUM I TECHNIKUM        
Język polski        
K. Mrowcewicz "Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym) " Wydawnictwo STENTOR Część 1, Warszawa 2005 r.; 180 egz. BRAJL 2005 LASKI 2005 HARO
K. Mrowcewicz "Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym) " Wydawnictwo STENTOR Część 2, Warszawa 2005; 180 egz. BRAJL 2005 LASKI 2005 HARO
Wiedza o kulturze        

Wydawnictwo STENTOR Z. Majchrowski, K. Mrowcewicz, P. Sitarski, D. Szwarcman "Człowiek - twórca kultury. Podręcznik dla liceum i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym)" , Warszawa, 2005 r., 180 egz. BRAJL

2005 IMPULS    
Język angielski        
L. Soars, J. SoarsNew Headway Elementary, (podr. ISBN 4366774 Student`s Book, 2000 r. + zeszyt ćw. ISBN 4390209 Workbook, 2004 r.) 180 egz.(kpl.) OXFORD UNIVERSITY PRESS brajl 2005 ZNIW 2005 ZNIW
L. Soars, J. SoarsNew Headway Pre-Intermediate(podr. ISBN 4366707 Student`s Book, 2000 r.+ zeszyt ćw. ISBN 4390217 Matura Workbook, 2004 r.) 180 egz. (kpl.) OXFORD UNIVERSITY PRESSBRAJL 2005 ZNIW 2005 ZNIW
L. Soars, J. SoarsNew Headway: Intermediate (podr. ISBN 438750X Student`s Book, 2003 r.+ zeszyt ćw. ISBN 4386910 Matura Workbook, 2004 r.) 180 egz. (kpl.) OXFORD UNIVERSITY PRESSBRAJL 2005 ZNIW 2005 ZNIW
Język niemiecki        
HUEBER Aufdrestrasse H. Themen neu 1, 2, 3 (zakres podstawowy i rozszerzony) Wydawnictwo Hueber Verlag
Podręcznik + zeszyt ćw. I180 egz.(kpl.) BRAJL
2005 PRINT 6 2005 PRINT 6
Aufdrestrasse H. Themen neu 1, 2, 3 (zakres podstawowy i rozszerzony) Wydawnictwo Hueber Verlag
Podręcznik + zeszyt ćw. II 180 egz. (kpl.) BRAJL
2005 PRINT 6 2005 PRINT 6
Aufdrestrasse H. Themen neu 1, 2, 3 (zakres podstawowy i rozszerzony) Wydawnictwo Hueber Verlag
Podręcznik + zeszyt ćw. III 180 egz. (kpl.) BRAJL
2005 PRINT 6 2005 PRINT 6
Język rosyjski        
H. Dąbrowska, M. Zybert "Nowyje wstrieczi 1. Kurs dla początkujących. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym)" Podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP S.A Warszawa 2002 r. 180 egz. (kpl.) 2005 ZNIW    
H. Granatowska, I.Danecka "Kak dieła? 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych" (kształcenie w zakresie podstawowym), Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2002 r., 100 egz. BRAJL 2005 ZNIW    

 

Wydawca oryginału / Autor / Tytuł BRAJL DRUK POWIĘKSZONY
Rok wydania Wykonawca adaptacji Rok wydania Wykonawca adaptacji
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA        
Język polski        

M. Sosnowski, B. Sosnowska "Język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej. Teksty i konteksty. Przeczytać, zrozumieć, zastosować." Część I, Wydawnictwo REA, Warszawa 2002 r., 100 egz. BRAJL

2005 LASKI 2005 HARO

 

Wykaz adaptacji podręczników w Ośrodku Adaptacji Materiałów Dydaktycznych, w ramach projektu "Per Linguas Mundi Ad Laborem (Przez języki świata do pracy)":

 

L.p.

Tytuł, autor, wydawnictwo

Rodzaj adaptacji

1

Going for Gold, pre-Intermediate Plus, Coursebook, Sally Burgess with Richard Acklam and Araminta Crace, Longman adaptacja dla osób słabowidzących (PDF)
+ wersja DAISY (kat. 4)

2

Going for Gold, pre-Intermediate Plus, Language Maximiser, Sally Burgess with Richard Acklam and Araminta Crace, Longman

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF)
+ wersja DAISY (kat. 4)

3

Going for Gold, Richard Acklam and Araminta Crace, Intermediate Plus, Coursebook, Longman

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF)
+ adaptacja brajlowska (DXB)
+ wersja DAISY (kat. 4)

4

Going for Gold, Richard Acklam and Araminta Crace, Intermediate Plus, Language Maximiser, Longman,

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF)
+ adaptacja brajlowska (DXB)
+ wersja DAISY (kat. 4)

5

Raymond Murphy - English Grammar in Use, Wydawnictwo: Cambridge University Press 2004, wydanie III

adaptacja do brajla (DXB)

6

Wiedza o Społeczeństwie w Gimnazjum Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej cz.1, Redakcja: Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Wydawnictwo: Civitas, Warszawa 2007

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

7

Wiedza o Społeczeństwie w Gimnazjum Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej cz.2, Redakcja: Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Wydawnictwo: Civitas, Warszawa 2007

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

8

Biologia, Książka dla gimnazjum część druga, Wieslawa Gołda, Małgorzata Kłyś, Jadwiga Wardas, Wydawnictwo Nowa Era 2007, Wydanie VIII

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

9

Biologia, Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum część druga, Stanisław Marek Kiwiiński, Urszula Nowak, Tadeusz Ogorzałek, Wydawnictwo Nowa Era 2007, Wydanie VIII

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

10

Biologia, Małgorzata Klyś, Krystyna Żbikowska Zdun, Podręcznik dla gimnazjum część trzecia, Wydawnictwo Nowa Era 2001

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

11

Historia 3, Razem Przez Weki, podręcznik do gimnazjum, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era 2007

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

12

Historia 3, Razem Przez Weki, skoroszyt gimnazjalisty, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era 2007

adaptacja dla osób słabowidzących  (PDF + DOC)

13

Odkrywamy Świat, Marek Więckowski, Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty część 3, WSiP 2006

adaptacja dla osób słabowidzących  (PDF + DOC)

14

Puls Ziemi 2, Justyna Knopik, Ewa Koral, Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum, Wydawnictwo: Nowa Era 2007,

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

15

Planeta, podręcznik do geografii, cz. 3, Mariusz Szubert, wydawnictwo: Nowa Era, 2007

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

16

Stanisław Krzystof Stopczyk "Plastyka", podręcznik do gimnazjum, kl. 2, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2000

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

17

Ewa Królicka, Marcin Duda , Technika na co dzień, Część 2, PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2004, Wydanie drugie

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

18

Chemia w gimnazjum - Podręcznik ucznia, Zofia Kluz, Krystyna Łopata, WSiP, Warszawa 1999

adaptacja dla osób słabowidzących (PDF + DOC)

19

Wesoła Szkoła. Matematyka, kl.2, kszt. zintegr. cz.2, Jadwiga Hanisz, WSiP, Warszawa 2004

adaptacja do brajla (DXB)

20

New English File - Elementary Student's Book, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, Oxford University Press

adaptacja do brajla (DXB)
 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych