Rekrutacja na studia

 

NIEPEŁNOSPRAWNI WZROKOWO KANDYDACI NA STUDIA

Opracowanie: Anna Szymańska (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW) 

Osoby niepełnosprawne – jak wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów.  Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niesprawności. 

Dla osób niewidomych  i słabowidzących część pisemna egzaminów wstępnych  może być przygotowana w brajlu, druku powiększo­nym, przy wykorzystaniu komputera z przystawką mówiącą lub z pomocą lektora.

Czas trwania egzaminu może być przedłużany maksymalnie o 50%. 

UW zapewnia także dostosowanie egzaminów do potrzeb i możliwości osób z innymi niepełnosprawnościami. Dla kandydatów niesłyszących i słabosłyszących, którzy nie mogą zdawać egzaminów ustnych, UW oferuje zamianę na formę pisemną lub  tłumacza migowego. Osoby z niesprawnością rąk mogą zdawać pisemną część egzaminów przy wykorzystaniu komputera lub z pomocą lektora, a czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50 %. Osoby poruszające się na wózkach zdają egzaminy w pomieszczeniach w pełni dostępnych architektonicznie. Istnieje możliwość skorzystania z transportu dostosowanymi autobusami uniwersyteckimi. Osoby spoza Warszawy, w czasie trwania egzaminów wstępnych, mogą skorzystać z zakwaterowania w przystosowanych do­mach studenckich.

 
 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych