Tu jesteś:
Per linguas mundi ad laborem

Projekt „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy) znajduje się w fazie realizacji od połowy 2005 r. i trwać będzie do końca 2007 r. Projekt funkcjonuje na zasadzie Partnerstwa pomiędzy: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Polskim Związkiem Niewidomych i Uniwersytetem Warszawskim

Celem podejmowanych działań jest pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym w zdobyciu pracy poprzez poszerzanie ich znajomości języka angielskiego.

Prace UW koncentrują się głównie na:

 • organizacji Podyplomowych studiów dla nauczycieli języka angielskiego, które będzie kształcić lektorów pracujących z osobami niewidomymi i słabowidzącymi
 • adaptacji podręczników do nauki języka angielskiego dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • opracowaniu podręcznika metodyki/metodologii nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcjami wzroku,
 • nadzorze metodycznym nad kursami języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku,
 • organizacji Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 Pozostałe działania Partnerstwa to:

 • badanie potrzeb potencjalnych beneficjentów,
 • przeprowadzenie stacjonarnego i wakacyjnego kursu języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku (w Warszawie i Lublinie) 
 • opracowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych,
 • organizacja pracowni komputerowych przystosowanych do nauczania języków obcych osób z dysfunkcją wzroku,
 • opracowanie i wdrożenie systemu doradztwa zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku;
 • wymiana doświadczeń w 2 Partnerstwach Ponadnarodowych (Polska, Wielka Brytania, Słowacja, Grecja, Włochy)
 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych