Tu jesteś:
Ośrodek Adaptacji Materiałów Dydaktycznych
Ośrodek Adaptacji Materiałów Dydaktycznych powstał w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego -Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy).

 

 

Ośrodek Adaptacji Materiałów Dydaktycznych jako jednostka powołana w ramach realizacji projektu zajmuje się adaptacją podręczników w brajlu dla niewidomych uczniów i studentów, a także przygotowuje  materiały edukacyjne w powiększonym druku dla osób słabowidzących. 

Adaptacje obejmują głównie podręczniki do nauki do języka angielskiego. Aby wypracować profesjonalne zasady adaptacji materiałów dydaktycznych w brajlu i powiększonym duku konieczna jest wiedza o tym, czy zaproponowane adaptacje spełniają swoją rolę. W tym celu  przygotowano adaptację podręczników do szkół podstawowych i gimnazjów, które poddane będą ocenie zarówno  przez uczniów jak i nauczycieli.  Propozycje adaptacji ocenione pozytywnie przez użytkowników podręczników zostaną włączone do polskich standardów adaptacji materiałów dydaktycznych.

Bazując na stosowanych na świecie standardach adaptacji opracowujemy podręczniki uwzględniając także indywidualne potrzeby konkretnej osoby. Kierujemy się zapotrzebowaniem zgłaszanym przez studentów i nauczycieli.

 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych