Tu jesteś:Strona główna arrow Aktualności arrow Sprawozdanie z konferencji "Edukacja równych szans"
Sprawozdanie z konferencji "Edukacja równych szans"
W dniu 26 lutego 2008 r.  w sali im. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny UW) odbyła się ogólnopolska konferencja zatytułowana EDUKACJA RÓWNYCH SZANS - podręczniki dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nowe podejście, nowe możliwości. Konferencja była wydarzeniem kończącym realizację działań Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” finansowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji zaprezentowano nowe podejścia do zagadnienia adaptacji podręczników do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, które zostało wypracowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, w ramach realizacji projektu „Per linguas mundi ad laborem”.

Pierwszą część spotkania poprowadziła rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego Anna Korzekwa. Gości powitała prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow,  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła działania i projekty realizowane przez Uniwersytet na rzecz osób niepełnosprawnych. Głos w dyskusji zabrali:  Sławomir Piechota, poseł PO, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie VI Kadencji, Komisja Ustawodawcza - w imieniu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Referat na zatytułowany „Konstytucyjne gwarancje równego dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych” wygłosił prof. dr hab. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Szymańska z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowała  referat poświęcony przygotowaniu materiałów dydaktycznych dla studentów z dysfunkcją wzroku na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalnym gościem konferencji był prof. John Gardner z Oregon State University, President of BView Plus Technology, który  przedstawił doświadczenia amerykańskie w obszarze nowych rozwiązań w zakresie udostępniania podręczników dla studentów i uczniów z dysfunkcją wzroku.

 

Druga część konferencji poświęcona była w całości działaniom, które udało się podjąć i z sukcesem zrealizować w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” i działalności Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych. W tej części spotkania referaty wygłosili:
  • Kinga Andrzejewska z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego „Prezentacja projektu Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)”;
  • Donata Kończyk z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
    „Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych dla uczniów i studentów słabowidzących”;
  • Paweł Wdówik, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego „Nowe podejście do Adaptacji materiałów dydaktycznych do zapisu brajlowskiego”;
  • Sławomir Barabasz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
    „Nowe rozwiązania w zakresie adaptowania materiałów dydaktycznych dla osób z dysfunkcją wzroku Osiągnięcia Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych”;
  • dr Małgorzata Paplińska z  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie –  prezentacja działalności „Portalu Internetowego Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych”.

Trzecia część konferencji rozpoczęła się od referatów poświęconych  procedurom zaopatrzenia w podręczniki uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. 

Dr Małgorzata Paplińska z  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zaprezentowała charakterystykę  polskiego systemu zaopatrzenia w podręczniki uczniów niewidomych i słabowidzących, a Anna Rozborska z European Disability Forum przedstawiła systemy zaopatrzenia w podręczniki uczniów z dysfunkcja wzroku w wybranych krajach Unii Europejskiej.

 

Ostatnią, zamykającą konferencję częścią był panel dyskusyjny. Jego głównym tematem było: „Uczniowie i studenci niepełnosprawni w polskim systemie edukacyjnym – szanse na normalność”. W panelu, który prowadził Paweł Wdówik (BON UW) wzięli udział: Sławomir Piechota (poseł PO, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie VI Kadencji, Komisja Ustawodawcza), Krystyna Mrugalska (Prezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych), prof. dr hab. Anna Firkowska – Mankiewicz (Prorektor ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Dorota Żyro (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwo Edukacji Narodowej).

W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, przedstawicieli między innymi kuratoriów oświaty, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Biur ds. Osób Niepełnosprawnych wyższych uczelni. Wśród zaproszonych gości byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ośrodków szkolno-Wychowawych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z całej Polski, a także studenci Tyflopedagogiki z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

Konferencja była szansą nie tylko na wymianę poglądów i wiedzy, ale przede wszystkim dała możliwość zaprezentowania wypracowanych w ramach projektu doświadczeń, które mogą w znaczący sposób poprawić sytuację uczniów niewidomych i słabowidzących oraz ich nauczycieli pracujących w szkołach innych niż szkoły specjalne.

 

Zobacz też: Tezy referatu na Konferencji Ogólnopolskiej „Edukacja Równych Szans”, UW, 26. lutego 2008 r.: „Konstytucyjne gwarancje równego dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych”
 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych