Tu jesteś:Strona główna arrow Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta arrow Książka Going for Gold w formacie DAISY
Książka Going for Gold w formacie DAISY

Książki Going for Gold A2 i B1 wraz z ćwiczeniami language maximizer w wersji DAISY

Opracowanie: Michał Frelek, Michał Krajewski 

1. Ogólne omówienie książek DAISY

Książki DAISY, tak jak normalne drukowane książki, składają się z treści ułożonej liniowo. Główna różnica polega na tym, że treść może być przedstawiona w więcej niż jednej formie, przy czym wszystkie formy treści są ze sobą zsynchronizowane. Treść podzielona jest na następujące po sobie fragmenty. Najczęstsze sposoby podziału to podział na zdania, linie, paragrafy, strony. Wspomniane fragmenty nazywamy punktami synchronizacyjnymi. Kiedy odtwarzacz dotrze do punktu synchronizacyjnego wówczas podświetla fragment tekstu i odtwarza fragment dźwięku związany z tym punktem. Najczęściej dźwiękiem tym jest ów tekst odczytany przez lektora. Odtwarzacz powinien pozwolić na swobodne poruszanie się po punktach synchronizacyjnych tj. przejście do następnego, pominięcie, powtórzenie. Niektóre odtwarzacze pozwalają również na wskazanie pożądanego punktu synchronizacyjnego przez klikniecie myszką na tekście odpowiadającym temu punktowi. Odtwarzacz odtwarza kolejno po sobie następujące punkty synchronizacyjne, użytkownik ma jednak możliwość do zatrzymania i wznowienia odczytu w dowolnym momencie.

 

Aby ułatwić nawigację po książce dostępny jest spis treści, zawiera on zazwyczaj więcej pozycji niż jego drukowany odpowiednik. Użytkownik ma możliwość przejścia do dowolnego elementu dostępnego w spisie treści, co spowoduje rozpoczęcie odtwarzania od pierwszego punktu synchronizacyjnego związanego z tym elementem. Jeśli zatem mamy książkę z podziałem na punkty synchronizacyjne z dokładnością do zdań, a spis treści zawiera rozdziały, wówczas po wybraniu konkretnego rozdziału, odtwarzacz przeskakuje do pierwszego zdania tego rozdziału.

 

Dodatkowo w książkach DAISY istnieje możliwość poruszania się po stronach. Odtwarzacz powinien pozwalać na przeskoczenie do dowolnej strony, co powinno spowodować rozpoczęcie odtwarzania od pierwszego punktu synchronizacyjnego na tej stronie.

 

Ponadto w książkach DAISY niektóre fragmenty treści mogą być oznaczone jako tak zwana treść pomijalna. Wówczas w zależności od ustawień odtwarzacza, po dotarciu do takiej treści podczas odtwarzania, odtwarzacz powinien ją uwzględnić bądź pominąć.

 

Wyróżniamy następujące typy treści pomijalnych:

- przypisy (footnotes, endnotes) – w książkach drukowanych zazwyczaj znajdują się na dole strony i stanowią objaśnienie do jakiś pojęć użytych w treści. W zależności od ustawień odtwarzacza, po wystąpieniu w treści referencji do przypisu, odtwarzacz powinien odtworzyć ów przypis, bądź kontynuować  treść główną z pominięciem owego.

- treść poboczna (sidebar) –zazwyczaj treść umieszczana na marginesie. W zależności od ustawień treść ta może być pominięta podczas odtwarzania.

- noty adaptatorów (producer notes) – dodatkowa treść dodana przez autorów adaptacji książki do formatu DAISY i nie występująca w drukowanej formie książki.. W zależności od ustawień treść ta może być pominięta podczas odtwarzania.

Dodatkowo odtwarzacz powinien pozwolić na pomijanie numerów stron.

 

W książkach DAISY zaopatrzonych w tekstową formę treści istnieje możliwość wyszukiwania konkretnych fraz. Użytkownik podaje pożądaną frazę, odtwarzacz przeszukuje książkę i jeśli zostanie odnalezione wystąpienie poszukiwanej frazy, odtwarzanie rozpoczyna się od punktu synchronizacyjnego zawierającego ową frazę. Odtwarzacz powinien pozwalać na przejście do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy.

 

2. Książki Going for Gold

 

Książki Going for Gold w pełni wykorzystują wszystkie możliwości, które daje standard DAISY. Mamy całkowicie zsynchronizowaną formę dźwiękową i tekstową treści, dzięki czemu możliwe jest swobodne wyszukiwanie fraz. Mamy bardzo rozbudowany spis treści i podział na strony ułatwiający nawigacje po książce.

 

Podział na punkty synchronizacyjne

 

Poza wspomnianymi poniżej sytuacjami treść książki została podzielona na punkty synchronizacyjne zgodnie z podziałem zdaniowym (tj. jeden punkt synchronizacyjny to jedno zdanie)

  • W ramkach ze słowami każde słowo stanowi osobny punkt synchronizacyjny
  • Opisy obrazków, numery strony i przypisy  są pojedynczymi punktami synchronizacyjnymi bez względu na ilość zdań z których się składają.
  • W tekstach z wyróżnionym podziałem na linie każda linia stanowi osobny punkt synchronizacyjny, Podział na zdania jest wówczas nieistotny.
  • Tytuły unitów, podrozdziałów, paragrafów, artykułów itp. stanowią osobne punkty synchronizacyjne.
  • W przypadkach kiedy zastosowane konstrukcje (np. definicje) nie są zdaniami każda taka konstrukcja stanowi osobny punkt synchronizacyjny (według linii w której się znajduje)
  •  

Spis treści

 

W podanym punkcie opisano do jakich elementów książki odwołują się elementy spisu treści na odpowiednich poziomach.

 

Poziom 1

Rozdziały (UNITY) ,  grammar i writing reference, communication activities oraz strona tytułowa książki.

Poziom 2

Podrozdziały (np. grammar, writing, reading), sekcje w writing reference, numery unitów w grammar reference oraz communication activities.

Poziom 3

Zadania, duże artykuły, punkty w grammar reference oraz writing reference.

Poziom 4

Części zadania (listy punktów, listy wyrazów, teksty w zadaniach, ramki, itp.), paragrafy w artykułach, części punktów w grammar ref.

Poziom 5 i 6

Przy głębszym podziale ramek, artykułów na sekcje

 

Dodatkowo zadanie może być podzielone na  punkty (wtedy są one umieszczone na poziomie 4 a elementy z poziomu 4 i 5 schodzą analogicznie  na 5 i 6)

W rozdziałach Progress check zadania są umieszczane na poziomie 2, a co za tym idzie wszystkie składniki zadań są umieszczone o poziom wyżej niż wynikałoby to z powyższych reguł

 

Treść pomijalna

 

W treści książki zamieszczone są rysunki oraz fotografie. Do każdej z nich dołączony jest opis tekstowy oraz audio. Opisy te mają status notatek adaptatorów (producer notes)

W książce w tekstach występują również przypisy (sidebars).

 

3. Uwagi dotyczące użycia książek Going for Gold

 

Książki znajdują się w katalogach w postaci plików (jedna książka w katalogu). W katalogach tych znajdują się pliki treści, audio oraz metadanych potrzebne do odtwarzania w formacie DAISY 2.02

Aby odtworzyć książkę należy odczytać (otworzyć) ją w wybranym programie (urządzeniu) obsługującym format DAISY (sposób zależny od programu(urządzenia)) . Wczytanie książki polega najczęściej na wskazaniu pliku ncc.html znajdującego się w katalogu  z książką

W celu uniknięcia zniszczenia książki nie należy ręcznie modyfikować, ani usuwać żadnych plików z tego katalogu.

 

Po wczytaniu książki zostaniemy przeniesieni do fragmentu, w którym zakończyliśmy ostatnio pracę z książką.

 

W zależności od funkcji odtwarzacza niektóre funkcje książek mogą być niedostępne.

 

Aby poruszać się po punktach synchronizacyjnych należy upewnić się, że odtwarzacz jest ustawiony na taki tryb pracy a nie np. na przeskakiwanie co określoną ilość czasu.

 

Poruszanie po książce

 

Chcąc przeglądać (czytać) książkę możemy poruszać się w niej na dwa sposoby:

 

- Znaleźć zadaną pozycję ze spisu treści (odczyt rozpocznie się od punktu synchronizacyjnego na który wskazuje dana pozycja)

- Poruszać się co punkt synchronizacyjny w obrębie jednej (lub wielu) pozycji spisu.

 

W obu z tych przypadkach,  jeśli odtwarzacz pozwala na wyświetlenie tekstu, będzie widoczny (lub zaznaczony) dowiązany tekst do aktualnie czytanego punktu synchronizacyjnego.

 

W celu odszukania wybranego elementu książki należy znaleźć w spisie treści najbliższy zawierający go element, a następnie przeszukać wnętrze tego elementu po punktach synchronizacyjnych, aż do jego odnalezienia. Programy wyświetlające tekst graficznie mogą pozwolić na zaznaczenie elementu wskaźnikiem.

 
 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych