Tu jesteś:Strona główna arrow Czytelnia
Czytelnia
Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących

Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących

pod redakcją Donaty Kończyk

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

© Copyright Uniwersytet Warszawski 2008


Czytaj całość…
 
Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych

Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych

Paweł Wdówik

Wydanie II

Poniżej można pobrać wydanie II, poprawione "Zasad adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych".

Pobierz publikację

 Publikacja w wersji DOC
 Publikacja w wersji PDF

Czytaj całość…
 
Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego - wskazówki metodyczne dla nauczycieli

Uczeń z dysfunkcją wzroku
na lekcji angielskiego

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli

Agnieszka Piskorska, Tomasz Krzeszowski, Bogusław Marek

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

© Copyright Uniwersytet Warszawski 2008


Czytaj całość…
 
EDUKACJA RÓWNYCH SZANS - Uczeń i student z dysfunkcją wzroku

EDUKACJA RÓWNYCH SZANS

Uczeń i student z dysfunkcją wzroku
- nowe podejście, nowe możliwości

pod redakcją Małgorzaty Paplińskiej

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

© Copyright Uniwersytet Warszawski 2008


Czytaj całość…
 
Polskie ortograficzne skróty brajlowskie

Prezentowane obecnie Polskie ortograficzne skróty brajlowskie zostały opracowane na zlecenie Polskiego Związku Niewidomych i zatwierdzone do użytku w szkołach dla niewidomych zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 4 listopada 1981 r.

Przed opracowaniem i opublikowaniem systemu w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzono prace wstępne mające na celu jego optymalizację. Obejmowały one przede wszystkim analizę częstości poszczególnych liter, ich zbiegów oraz wyrazów w języku polskim. Kolejne projekty systemu były przedmiotem dyskusji i analiz komisji powołanych przez Polski Związek Niewidomych.

Czytaj całość…
 
Rola edukacji szkolnej w budowaniu aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej
Wykład p. Pawła Wdówika, kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawych Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Rola edukacji szkolnej w budowaniu aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej". Wykład został wygłoszony 11 października 2007r. na XII Forum Liderów Integracji nt. "Znaczenie relacji w szkole dla rozwoju osobowego ucznia" zorganizowanym przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawe.
Czytaj całość…
 
Potrzeby osób słabowidzących i możliwości ich zaspokajania

Potrzeby słabowidzących w stopniu średnim i niskim (niedowidzących) zostały dostrzeżone i uwzględnione w systemowych rozwiązaniach edukacyjnych i rehabilitacyjnych kilkadziesiąt lat temu. Osoby w wysokim stopniu słabowidzące, nazywane też osobami z „użytecznymi resztkami wzroku” zachęcane były, zgodnie z obowiązującą do lat 60-tych filozofią, do oszczędzania wzroku.

Dopiero opublikowanie w USA wyników badań Natalie Barragi i wkrótce potem replik tych badań spowodowało zmianę podejścia: dowiedziono, że systematyczne ćwiczenie osłabionego wzroku może doprowadzić do sprawniejszego posługiwania się nim w sytuacjach życia codziennego, w nauce i w pracy, i efektywniejszego łączenia technik wzrokowych z poza wzrokowymi.

Czytaj całość…
 
Projekt "Per linguas mundi ad laborem" - kształcenie językowe osób niewidomych i słabowidzących
Projekt “Per linguas mundi ad laborem” adresowany jest do trzech głównych grup odbiorców. Pierwszą z nich stanowi grupa 80 osób niewidomych i słabo widzących z terenu całej Polski, dla których zostaną przygotowane i zorganizowane bezpłatne kursy języka angielskiego oraz zostanie zapewniona profesjonalna pomoc w poszukiwaniu pracy poprzez indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi (m.in. badanie predyspozycji zawodowych, planowanie ścieżki kariery) oraz udział w warsztatach na temat aktywnego poszukiwania pracy. Rekrutację osób z dysfunkcją wzroku zainteresowanych szkoleniami przeprowadza Polski Związek Niewidomych, kierując się przy wyborze kandydatów przede wszystkich takimi kryteriami jak wiek (18 – 45 lat) oraz aktualna sytuacja zawodowa – preferowane będą osoby bezrobotne, wchodzące dopiero na rynek i poszukujące pierwszej pracy, ale również osoby aktualnie pracujące zawodowo, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje a tym samym zwiększyć szansę na zdobycie lepszej pracy. Zakończenie procesu rekrutacji wraz z określeniem wyjściowego poziomu umiejętności językowych kursantów przewiduje się na wrzesień 2006r.
Czytaj całość…
 
System Louisa Braille'a nie tylko dla niewidomych
Sytuacja społeczna osób niewidomych zmieniała się na przestrzeni wieków. Przeobrażeniu ulegał stosunek społeczeństwa do osób niewidomych, a także coraz bardziej czynna postawa niepełnosprawnych wzrokowo osób w zakresie komunikacji. Przez stulecia poszukiwano rozwiązań prowadzących do stworzenia wypukłego rodzaju pisma, który umożliwiałby pełny zapis w dowolnej notacji: muzycznej, matematycznej,  czy chemicznej.  Główne dążenia zmierzały ku opracowaniu takiego pisma, które nie byłoby tylko rodzajem druku, ale przede wszystkim umożliwiałoby samodzielne robienie notatek przez osoby niewidome...
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 10
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych