Tu jesteś:Strona główna arrow Per linguas mundi ad laborem
Per linguas mundi ad laborem
O projekcie
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszerza swoją działalność również poza Uniwersytet Warszawski biorąc udział w projektach realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy) znajduje się w fazie realizacji od połowy 2005 r. i trwać będzie do końca 2007 r. Projekt funkcjonuje na zasadzie Partnerstwa pomiędzy: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Polskim Związkiem Niewidomych i Uniwersytetem Warszawskim

 

Celem podejmowanych działań jest pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym w zdobyciu pracy poprzez poszerzanie ich znajomości języka angielskiego.

Czytaj całość…
 
Podyplomowe studia dla nauczycieli języka angielskiego

 

logo projektu Per linguas mundi ad laborem

 

 We wrześniu 2006 roku Instytut Lingwistyki Stosowanej UW wraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach projektu otworzył Podyplomowe studia dla nauczycieli języka angielskiego przygotowujące do pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Studia przeznaczone były dla absolwentów lingwistycznych studiów magisterskich. Zajęcia trwały 3 semestry i odbywały się w systemie trzydniowych sesji (piątek - niedziela). Program studiów obejmował 350 godzin i był realizowany w następujących blokach tematycznych: tyflologiczny, metodyczny, techniczny oraz praktyczny. Zakres tematyczny studiów obejmował podstawy tyflotechniki, psychologii i pedagogiki osób z dysfunkcją wzroku i tyflodydaktyki języka angielskiego oraz praktyczne techniki adaptacji materiałów dydaktycznych. W ramach studiów słuchacze zobowiązani byli do odbycia 50h praktyk dydaktycznych. Studia dla słuchaczy były bezpłatne. Dla słuchaczy spoza Warszawy koszty noclegów zostały pokryte ze środków projektu.

Czytaj całość…
 
Kształcenie językowe szansą dla osób z niepełnosprawnością wzrokową

Projekt “Per linguas mundi ad laborem” adresowany jest do trzech głównych grup odbiorców. Pierwszą z nich stanowi grupa 80 osób niewidomych i słabo widzących z terenu całej Polski, dla których zostaną przygotowane i zorganizowane bezpłatne kursy języka angielskiego oraz  zostanie zapewniona profesjonalna pomoc w poszukiwaniu pracy poprzez indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi (m.in. badanie predyspozycji zawodowych, planowanie ścieżki kariery) oraz udział w warsztatach na temat aktywnego poszukiwania pracy.  Rekrutację osób z dysfunkcją wzroku zainteresowanych szkoleniami przeprowadza Polski Związek Niewidomych, kierując się przy wyborze kandydatów przede wszystkich takimi kryteriami jak wiek (18 – 45 lat) oraz aktualna sytuacja zawodowa – preferowane będą osoby bezrobotne, wchodzące dopiero na rynek i poszukujące pierwszej pracy, ale również osoby aktualnie pracujące zawodowo, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje a tym samym zwiększyć szansę na zdobycie lepszej pracy. Zakończenie procesu rekrutacji wraz z określeniem wyjściowego poziomu umiejętności językowych kursantów przewiduje się na wrzesień 2006r. W tym okresie zostanie również przeprowadzona przez zespół tyflopedagogów z APS wstępna diagnoza możliwości i potrzeb edukacyjnych uczestników kursów określająca m.in. ich doświadczenia i umiejętności w zakresie korzystania z grafiki dotykowej, technologii informatycznych, specjalistycznych pomocy rehabilitacyjnych, potrzeb z zakresie adaptacji otoczenia fizycznego itp. Bezpośrednio przed rozpoczęciem kursów językowych zostaną przeprowadzone wprowadzające szkolenia w celu wyposażenia uczestników kursów w umiejętności praktyczne niezbędne przy korzystaniu z pomocy komputerowych, multimedialnych, tyflografiki. Projekt przewiduje przeprowadzenie kursów językowych w dwóch postaciach:

  • kurs stacjonarny dla 40 osób na terenie Warszawy i dla 20 osób w Lublinie trwający od października 2006r. do czerwca 2007r. realizowany w grupach 5-osobowych w pracowniach komputerowych,
  • kurs wakacyjny dla 20 osób na terenie Warszawy w terminie lipiec – sierpień 2007r. realizowany w pracowniach komputerowych.
Czytaj całość…
 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych