Tu jesteś:Strona główna arrow Informacje dla wykładowców
Informacje dla wykładowców
Studenci niewidomi i słabowidzący na uczelniach wyższych - raport
Niewidomi i słabowidzący studenci uczelni wyższych w roku akademickim 2005 / 2006 – fragmenty raportu

 

Opisane rezultaty powstały w ramach Projektu realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Publikacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz z budżetu państwa.
Czytaj całość…
 
Co to jest niepełnosprawność

Aby dana osoba mogła być uznana za niepełnosprawną w ro­zumieniu formalnym, musi spełniać wymogi zawarte w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tak więc osoba niepełnosprawna to taka, u której stałe lub dłu­gotrwałe naruszenie sprawności organizmu trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia pełnienie ról społecznych.

Czytaj całość…
 
Studenci niewidomi i słabowidzący
Wśród studentów wyższych uczelni w Polsce osoby niewidome i słabowidzące są coraz liczniejszą grupą. Jednocześnie ich niesprawność postrzegana jest jako wyjątkowo ciężka. Powoduje to wiele błędnych postaw często nacechowanych współczuciem, które w rezultacie prowadzą do unikania kontaktu z nimi. Takie zachowanie jest jednak dla osób niewidomych i słabowidzących tyleż przykre, co niezrozumiałe. Dlatego należy starać się traktować je na równi z innymi, w razie potrzeby udzielając im niezbędnej pomocy.

Konsekwencje braku wzroku są odczuwalne przez osoby niewidome zarówno w życiu codziennym - poruszanie się, nawiązywanie kontaktu itp. - jak również w czynnościach typowo akademickich - udział w zajęciach, dostęp do materiałów dydaktycznych itp. Ważne jest zatem, aby osoby współpracujące z niewidomymi lub słabowidzącymi posiadały niezbędne informacje na temat specyfiki tej niesprawności.

Czytaj całość…
 
Studenci z niesprawnością narządu ruchu

Niesprawność narządu ruchu może mieć wiele postaci - od ograniczeń związanych z wysiłkiem fizycznym, aż do całkowitego paraliżu. Niektóre niesprawności są wrodzone, inne powstają w wyniku przebytych chorób lub wypadków. Niesprawność narządu ruchu nie dotyczy jedynie osób poruszających się na wózkach, jednakże najczęściej jest z tą grupą utożsamiana.

Czytaj całość…
 
Studenci głusi i niedosłyszący

Na wyższych uczelniach w Polsce osoby z uszkodzeniami słuchu stanowią nieliczną grupę. Głównymi powodami takiego stanu rzeczy są: 

  • utrudniona komunikacja z otoczeniem, dla którego podstawowym sposobem porozumiewania jest język foniczny, a przez to trudność uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach czy innych zajęciach grupowych;
  • słaba znajomość polszczyzny, w związku z tym, że język polski często bywa ich drugim językiem po języku migowym.
Wśród osób z dysfunkcją słuchu wyróżniamy osoby głuche mające ubytek słuchu uniemożliwiający rozumienie mowy nawet przy zastosowaniu aparatu słuchowego i osoby niedosłyszące.
Czytaj całość…
 
Menu
Strona główna
Per linguas mundi ad laborem
Osoba z uszkodzeniem wzroku
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Informacje dla studentów niepełnosprawnych
Nowe technologie - wyposażenie dla ucznia i studenta
Pokój nauczycielski
Informacje dla wykładowców
Czytelnia
Adaptacja podręczników
Poradnik dla rodziców
Aktualności
Ważne linki
Kontakt
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokaz slajdów
© 2017 Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych